Mária Terézia

Mária Terézia

10 เข้าชม

ประเภท:

ดาว:

พวกลูกเรือ: Ondřej Lipenský, Robert Dornhelm, Tomáš Juríček

ประเทศ: HU

สตูดิโอ: RTVS, Česká televize, ORF, Duna

เวลา: 100:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Dec 27, 2017

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Dec 25, 2021

ตอนที่: 5 ตอนที่

ฤดู: 3 ฤดู

IMDb: 4.1

คำสำคัญ: