I'm a Celebrity Get Me Out of Here!

I'm a Celebrity Get Me Out of Here!

27 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , ,

Phi hành đoàn:

Quốc gia: GB

Xưởng: ITV

Thời Gian Chạy: 60:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Aug 25, 2002

Ngày phát sóng cuối cùng: Dec 13, 2021

Tập: 413 Tập

Mùa: 21 Mùa

IMDb: 5.1